Ammattitaitoisella henkilöstöllä kaikkiin maanrakennustyön eri vaiheisiin

TIETOSUOJASELOSTE - TYÖNHAKIJAREKISTERI

Rekisterinpitäjä

 Konepalvelu H Tahvanainen Oy (0584026-0)

Tolpontie 12, 80260 JOENSUU

Puh. 040 744 3716

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Pia Kähkönen

Puh. 0400 582 400

Sähköposti: pia.kahkonen@htahvanainen.fi

 

Henkilötietojen käsittelyn peruste

Työhakijoiden henkilötietojen käsittelyn perusteena on henkilöstön rekrytointi.

 

Rekisterin tietosisältö

Nimi

Syntymäaika

Asuinpaikkakunta

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Työnhakijan vapaaehtoisesti antamat muut tiedot

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan työnhakijalta itseltään.  

 

Hakemuksen tietojen säilyttäminen ja käsittelyn rajoittaminen

Tietoja säilytetään sähköisessä järjestelmässä, joka on suojattu käyttöoikeuksin, kuuden kuukauden ajan. Työnhakijan omasta pyynnöstä häntä koskevat tiedot poistetaan, jos tietojen säilyttämiselle ei ole perustetta.

 

Henkilötietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.

 

Rekisterin suojaus

Sähköinen aineisto suojattu: 

  • salasanat 
  • virustentorjunta
  • varmuuskopiointi

 

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin ja oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista. Rekisterinpitäjä antaa em. tiedot pyydettäessä. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti erillisenä dokumenttina ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Laaja kalustokanta kaikkeen maanrakennukseen 

Yrittäjän lisäksi yritys työllistää sesonkiaikaan noin 50 työntekijää. Uuden teknologian hyödyntäminen, innovointi ja jatkuva kehittäminen ovat osa yrityksen päivittäistä rutiinia. Työturvallisuus, kouluttautuminen ja hyvän rakennustavan noudattaminen kuuluvat perusarvoihin. Laajasta kone- ja autokannasta löytyy tarvittava kalusto kaikkiin maanrakennuksen eri vaiheisiin ammattipätevyyden omaavine kuljettajineen. Palveluihin kuuluvat myös vaihtolava- ja pienkoneiden vuokrauspalvelut.

Asiakkaitamme ovat mm. Fortum Power and Heat Oy, Rakennusliike LapTi Oy, Vapo Oy, Siun Sote Oy, Joensuun kaupunki ja Kontiolahden kunta.

Kalusto

Ota yhteyttä tai jätä viesti